Click here for search results

Bizim Hakkımızda Bilgi

Dünya Bankası dünyadaki kalkınma yardımı kaynaklarının en büyüklerinden birisidir. Temel odak noktası, en yoksul insanlara ve en yoksul ülkelere yardım etmektir. Bu site, Banka'nın mali kaynaklarını, çok iyi eğitilmiş uzmanlarını ve geniş kapsamlı bilgi tabanını gelişmekte olan ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir ve herkesi yararlandıran bir büyüme yolunda yardım etmek için nasıl kullandığını genel hatlarıyla sunmaktadır.

Dünya Bankası Nedir?

  • 2002 yılında Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere 19.5 milyar dolar sağlayarak ve 100'den fazla gelişmekte olan ekonomide çalışmalar yaparak onların yoksulluğu azaltmalarına yardımcı olacak mali ve/veya teknik uzmanlığı getirmiştir.


Global gelirin yılda 31 trilyon dolardan fazla olduğu zengin bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada, bazı ülkelerde ortalama bir kişi yılda 40,000 dolardan fazla kazanmaktadır. Ancak yine bu aynı dünyada 2.8 milyar insan—gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yarısından fazlası—yılda 700 doların altındaki bir gelirle yaşamaktadır. Bunların içerisindeki 1.2 milyar insan günde 1 dolardan az kazanmaktadır. Daha fazla bilgi için.

Dünya Bankasi Hakkinda Bilmediginiz 10 Husus
Dünya Bankası aşağıda yazılı alanlarda en fazla mali kaynağı sağlayan kuruluştur:

Eğitim
Eğitim konusundaki finansman ilk kez 1963 yılında başladığından bu yana Dünya Bankası ikraz ve kredi olarak 31 milyar dolardan fazla kaynak sağlamış olup, halen 83 ülkede 158 projeyi finanse etmektedir.

HIV/AIDS
Her gün 14 bin insan daha HIV virüsüne yakalanmaktadır. Bunların yarısı 15 ve 24 yaşları arasındadır. HIV/AIDS, gelişmekte olan ülkelerin 50 yıl içerisinde sağlamış oldukları sosyal ve ekonomik kazançları hızlı bir şekilde tersine çevirmektedir.

Sağlık Programları
Yoksul halka temel sağlık ve beslenme sağlamak, yoksulluğu azaltmanın ve ekonomik kalkınmayı desteklemenin kalbini oluşturmaktadır. Her ne kadar son birkaç on yıl içerisinde birçok ülkede önemli ilerlemeler sağlanmışsa da hala üstesinden gelinmesi gereken temel sorunlar bulunmaktadır.

Temel Bilgiler

Başkan: Robert Zoellick

Grubu oluşturan beş kuruluş: IBRDIDAIFCMIGAICSID 

Genel Merkez: Washington, DC & 100'den fazla ülkedeki ofisler

Misyon: Rüyamiz, yoksulluktan arındırılmış bir dünyadır...

Kuruluşu: 1 Temmuz 1944 tarihinde Bretton Woods, New Hampshire bölgesinde 44 ülke hükümetinin yapmış olduğu bir konferansla

Üyelik: 184 ülke

Çalışanları: Yaklaşık olarak 8,000 çalışanı Washington bölgesinde ve 2,000'in üzerindeki çalışanı proje bölgelerinde

Yıllık Rapor

Rapora Online Erişim!


Son Güncelleme : 30 Haziran 2003Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/KYR0GXI150